Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Postępowanie administracyjne w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

Data szkolenia
2018-01-26
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K.Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 12.01.2018 wynosi 330 PLN
Po 12.01.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Cel:
Szkolenie ma na celu poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego (z uwzględnieniem nowelizacji Kpa z dnia
7 kwietnia 2017 roku ) i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prowadzący:
Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (m.in. powiatowego urzędu pracy), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Czas trwania:
10.00 – 15.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników jst oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Co to jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
 2. Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
 3. Katalog decyzji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  – wskazanie w jakich sytuacjach wydawane są decyzje administracyjne.
 4. Strona i Pełnomocnik – omówienie statusu strony na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kwestii pełnomocnictwa.
 5. Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie,
 6. Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
 7. Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
 8. Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 9. Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
 10. Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
 11. Tryby nadzwyczajne – przedstawienie instytucji wznowienia postępowania i  stwierdzenia nieważności. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter