Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Archiwizacja dokumentów w systemie tradycyjnym z elementami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Data szkolenia
2018-01-26
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 12.01.2018 wynosi 330 PLN
Po 12.01.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy wytwarzający i gromadzący dokumenty w trakcie załatwiania spraw.

Cel i korzyści:
Prawidłowe zarządzanie dokumentacją gromadzoną w trakcie załatwiania spraw, ułatwiające szybki dostęp do akt. Uaktualnienie wiedzy na temat prawidłowego okresu przechowywania akt spraw zakończonych. Zdobycie umiejętności wdrażania obowiązujących w tym zakresie przepisów i wypełniania obowiązków z nich wynikających.

Prowadząca:
Historyk, archiwista, od ponad 30 lat kierujący archiwami zakładowymi administracji wojewódzkiej województwa zachodniopomorskiego. Członek Zarządu Oddziału SAP w Szczecinie. Komunikatywny wykładowca od wielu lat współpracujący z FRDL, chętnie dzielący się wiedzą i doświadczeniem na kursach, szkoleniach, seminariach oraz konsultacjach. Prowadzi konsultacje telefoniczne i mailowe również po zakończeniu szkolenia.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją na stanowiskach pracy i po zakończeniu spraw:
 • ustawa z dnia 11.07.1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  z późniejszymi uzupełnieniami;
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18.01.2011;
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r.
  w sprawie klasyfikacji i kwalifikacji oraz przekazywania do archiwów państwowych i brakowania materiałów niearchiwalnych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.10.2006 r. w sprawie szczególnego postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 1. Normatywy wewnętrzne podmiotu niezbędne do archiwizacji akt:
 • własna instrukcja kancelaryjna;
 • własny jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • własna instrukcja archiwalna.
 1. Gromadzenie dokumentacji na stanowiskach pracy:
 • sprawami;
 • oznaczanie akt znakiem spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 • zakładanie teczek spraw odpowiednio opisanych ze spisem spraw;
 • klasyfikacja i kwalifikacja spraw zgodna z jednolitym rzeczowym wykazem akt podmiotu jako niezbędny warunek prawidłowej archiwizacji akt spraw zakończonych.
 1. Archiwizacja spraw zakończonych:
 • dokumentacji materiałów niearchiwalnych i o kategorii poniżej B10;
 • dokumentacji materiałów archiwalnych i powyżej B10;
 1. Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego – protokoły zdawczo-odbiorcze.
 2. Postępowanie z dokumentacją spraw:
 • po zmianie organizacji podmiotu;
 • po zmianie stanowiska pracy prowadzącego sprawę;
 • w razie zaprzestania działalności podmiotu.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter