Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Badanie, cofanie i przywracanie dobrej reputacji przewoźnika i zarządzającego transportem

Data szkolenia
2018-02-15
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.02.2018 wynosi 330 PLN
Po 01.02.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu odpowiedzialni za wydawanie uprawnień transportowych.

 Cel i korzyści:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie badania, cofania i przywracania dobrej reputacji oraz zawieszania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Prowadzący:

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1.       Przestępstwa obligatoryjnie powodujące utratę dobrej reputacji – katalog przestępstw, przedawnienie, weryfikacja oświadczeń i zaświadczeń z KRK.

2.       Postępowanie w zakresie oceny dobrej reputacji:

  • przesłanki do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny spełniania wymogu dobrej reputacji wobec przedsiębiorcy oraz wobec zarządzającego transportem – różnice w podejściu do tych podmiotów;
  • omówienie naruszeń wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1071 oraz w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia
    18 marca 2016 r. – weryfikacja, terminy przedawnienia, dokumenty potwierdzające wystąpienie naruszeń;
  • kontrola w ramach postępowania – kiedy ją podejmować i jak prowadzić – wzory druków terminy, zasady postępowania w toku kontroli.

3.       Dodatkowe obligatoryjne przesłanki przy ocenie dobrej reputacji – kiedy stosować, a kiedy nie.

  • stosunek liczby stwierdzonych naruszeń do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych – wątpliwości, sposoby oceny.
  • ocena działań mających na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub procedur zapobiegających powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego – dokumenty potwierdzające wdrożenie działań.
  • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę – jak sprawdzać opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych – co zrobić, gdy jej brak.

4.       Decyzja administracyjna stwierdzająca utratę lub pozostawienie dobrej reputacji – wzory decyzji.

5.       Skutki utraty dobrej reputacji – kiedy i jak należy zawiesić zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

6.       Środki rehabilitacyjne – terminy zatarcia kar.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter