Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym, czyli kiedy i w jaki sposób urzędnik może procedować wobec decyzji ostatecznej

Data szkolenia
2018-02-22
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.02.2018 wynosi 330 PLN
Po 08.02.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej, m.in.:

 • pracownicy urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich,
 • pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. urzędów pracy, MOPSów/GOPSów),
 • pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych).

Cel:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką trybów nadzwyczajnych w administracji. Korzyścią dla uczestników będzie poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego.

Prowadzący:
Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników jst oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Istota trybów nadzwyczajnych – wskazanie istoty postępowań nadzwyczajnych, omówienie wad decyzji administracyjnych.
 2. Wznowienie postępowania – przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek wznowienia postępowania.
 3. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania – szczegółowe omówienie sytuacji kiedy wydaje się postanowienie o wznowieniu, a kiedy o odmowie wznowienia postępowania.
 4. Brak udziału strony w postępowaniu bez jej winy – szczegółowe wyjaśnienie tej podstawy wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 5. Nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody - szczegółowe omówienie tej podstawy wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 6. Decyzja w postępowaniu wznowieniowym – wskazanie na możliwe rozstrzygnięcia po zakończeniu postępowania w sprawie wznowienia.
 7. Stwierdzenie nieważności - przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek i możliwych rozstrzygnięć, z przedstawieniem orzecznictwa sądowego.
 8. Brak podstawy prawnej - szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 9. Rażące naruszenie prawa – szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 10. Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej -  przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego i przesłanek.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter