Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Data szkolenia
2018-01-22
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 16.01.2018 wynosi 330 PLN
Po 16.01.2018 cena szkolenia wynosi 330 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego; podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Cel i korzyści:

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.

Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi m.in.na  pytania:

§ jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie?

§ jakie są oczekiwania i preferencje MKiDzN odnośnie tematyki wniosków

§ w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie?

§ jak przygotować wniosek o dofinansowanie?

§ jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2017 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Prowadzący:

 konsultant i trener; specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim.

Czas trwania:

9.00 – 15.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

- tematyka i cele Programów,

- typy finansowanych działań,

- najważniejsze zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów.

2. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

- podstawy prawne, - cele Programów, - finansowane typy projektów,

- kryteria oceny wniosków,

- wnioskodawcy,

- kwalifikowalność kosztów i zasady finansowania,

- procedura składania i oceny wniosków.

3. Opracowanie wniosku:

- formularz wniosku, - prezentacja informacji o projekcie we wniosku,

- najczęstsze błędy, - wskazówki praktyczne.

4. Opracowanie budżetu:

- kwalifikowanie kosztów, - sposób prezentowania i kalkulacji danych,

- opracowanie montażu finansowego,

- najczęstsze błędy.

5. Wymagalne załączniki:

- zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,

- preliminarz kosztów realizacji zadania,

- sposób przygotowania i podpisania załączników,

- najczęstsze błędy.

6. Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie, konsultacje indywidualne.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter