Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych i ogrodzeń

Data szkolenia
2018-02-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.02.2018 wynosi 330 PLN
Po 07.02.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną ładu przestrzennego w pracy zawodowej.

Cel i korzyści:

prezentacja zagadnień związanych z tzw. uchwałą reklamową, wskazywaną jako remedium na pogłębiający się chaos przestrzenny dotyczący lokalizacji reklam oraz na możliwość zastosowania przez gminy instrumentów finansowych, to jest opłat i kar pieniężnych za umieszczanie reklam.  W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi uchwałami reklamowymi, doświadczeniami  innych podmiotów oraz tworzącą się linią orzeczniczą i poglądami doktryny w tej materii.

Prowadzący:

prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Cel i charakter prawny uchwały reklamowej,

2. Zakres uchwały reklamowej,

3. Procedura sporządzania - elementy obligatoryjne i fakultatywne,

4. Procedura uchwalania i możliwe konsekwencje,

5. Kontrola zgodności uchwały reklamowej z prawem,

6. Opłata reklamowa i kara reklamowa,

7. Zakres obowiązywania zapisów m.p.z.p. odnoszących się do zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Relacja plany miejscowe a uchwała reklamowa.

8. Dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter