Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Data szkolenia
2018-03-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.02.2018 wynosi 330 PLN
Po 27.02.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się obsługą jednostek oświatowych, pracownicy samorządowych jednostek obsługujących oświatę.

Cel i korzyści:

Nabycie umiejętności pozwalających na ocenę zasadności przesłanek do wszczęcia i prowadzenia egzekucji obowiązków edukacyjnych.

Omówienie  trybu postępowania organów kontrolujących  przy niespełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego oraz obowiązku nauki; konsekwencje zmian przepisów KPA dla postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący:

radca prawny, ponad  10-letnie doświadczenie orzecznicze w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji administracyjnej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Obowiązek edukacyjny – źródła, charakterystyka.

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Obowiązek szkolny.

4. Obowiązek nauki.

5. Obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola i do szkoły – zakres i kontrola.

6. Niespełnienie obowiązków: przedszkolnego, szkolnego, nauki – kryteria, tryb postępowania organów kontrolujących – zmiany od 1 września 2017.

7. Podmioty odpowiedzialne – rodzice, wpływ orzeczeń sądowych dotyczących wykonywana władzy rodzicielskiej.

8. Omówienie trudnych przypadków i najczęstsze problemy.

9.  Egzekucja obowiązków  przedszkolnego, szkolnego, nauki:

a) egzekucja administracyjna – krótka charakterystyka postępowania egzekucyjnego;

b) podmioty będące wierzycielami obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki;

c) czynności przedegzekucyjne wierzyciela;

d) wystawienie tytułu wykonawczego;

e) wniosek o wszczęcie egzekucji;

f)  środki egzekucyjne stosowane w egzekucji obowiązków niepieniężnych.

10. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. a konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego.

11. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:

a)  rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym – kiedy dyrektor wystawia tytuł wykonawczy ;

b)  skarga na bezczynność organu egzekucyjnego;

c)  zawieszenie postępowania egzekucyjnego i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter