Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowe zasady dostępu do informacji publicznej, po zmianach wprowadzonych ustawą o jawności życia publicznego

Data szkolenia
2018-05-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05.2018 wynosi 330 PLN
Po 07.05.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze urzędów, pracownicy zajmujący się udostępnianiem informacji publicznych, gromadzeniem, przechowywaniem i weryfikacją oświadczeń majątkowych, pracownicy biur rady oraz wszyscy zainteresowani zmianami.

Cel/Korzyści:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi zasadami realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, jakie zaczną obowiązywać w dniu 01 marca 2018 r., na kiedy planowane jest wejście w życie ustawy o jawności życia publicznego, w tym w szczególności z trzema nowymi obszarami regulacji.

Prowadząca:
Doktor nauk prawnych,  specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST i radnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy.Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 1. Nowa definicja osoby pełniącej funkcje publiczną i zakres jawności informacji o osobach pełniących funkcje publiczne;
 2. Definicja informacji publicznej przetworzonej oraz procedura ustalania istnienia istotności dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia:
 • definicje ustawowe,
 • ustawowy katalog informacji stanowiących informację publiczną.
 1. Nowa definicja dokumentu urzędowego;
 2. Zasady dostępu do informacji publicznej:
 • tryb wnioskowy:
 • zmiana terminów,
 • instytucja ponaglenia,
 • zmiany proceduralne w dostępie do informacji przetworzonej,
 • przepisy przejściowe.
 1. Nowe zasady składania skargi na bezczynność;
 2. Ograniczenie jawności życia publicznego ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy i prawo do prywatności;
 3. Inne zmiany:
 • Przebieg postępowania wnioskowego;
 • Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej;
 • Jawność ekspertyz i opinii finansowanych ze środków publicznych;
 • Jawność wydatków służbowych z kart płatniczych;
 • Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; w podmiocie zobowiązanym;
 1. Zakres podmiotowy obowiązku składania oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego (zakres zmian w samorządzie terytorialnym);
 2. Zasady składania i analizy oświadczeń majątkowych:
 • Treść oświadczeń majątkowych;
 • Terminy składania oświadczeń majątkowych;
 • Korekta oświadczenia;
 • Jawność oświadczeń majątkowych i sposób jej zapewnienia;
 • Zasady i czas publikacji.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter