Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Obsługa sprawozdawczości w CAS. Sporządzanie sprawozdań, reguły, OZPS

Data szkolenia
2018-04-23
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.04.2018 wynosi 330 PLN
Po 09.04.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy OPS, PCPR, ROPS, Wydziałów Polityki Społecznej w JST.

Cel i korzyści:

Poznanie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), poszerzenie wiedzy na temat sporządzania sprawozdawczości w Centralnej Aplikacji Statystycznej z obszaru pomocy społecznej. Poznanie mechanizmów dostępnych w CAS. Weryfikacja poprawności sprawozdań. Omówienie najczęściej występujących problemów z sprawozdaniami i systemem CAS. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem mechanizmów w CAS.

Prowadzący:

Wieloletni Administrator Wojewódzki SI POMOST, trener systemów informatycznych w pomocy społecznej i wykładowca UW i IRSS w Warszawie, wieloletni pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z sprawozdawczością, statystyką, badaniem jakości danych z pomocy społecznej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Wprowadzenie do CAS:

-   Obowiązki ustawowe, terminy sporządzania sprawozdań, ścieżka sprawozdawcza.

2. Sporządzanie sprawozdawczości resortowej w CAS:

-   Wypełnianie sprawozdań.

-   Weryfikacja poprawności sprawozdań, reguły.

-   Przekazanie sprawozdania, korekty sprawozdania.

-   Prezentacje sprawozdań.

3. Sporządzanie sprawozdawczości jednorazowej:

-   Powiadomienia o nowym sprawozdaniu.

-   Wypełnienie sprawozdania.

-   Zasilenie sprawozdania (ponowne zasilenie) wartościami automatycznie wyliczanymi WAW.

-   Korekty sprawozdania.

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej:

-   Terminy.

-   Budowa formularza.

-   Komórki zasilane.

-   Zapisywanie zmian w formularzu.

-   Kreator części opisowej, wstawianie tekstu, wykresów, porównań.

-   Porównanie jednostki na tle innych jednostek.

-   Sprawdzanie poprawności danych.

-   Omówienie najczęściej występujących problemów z formularzem.

5. Zmiany w formularzu na rok 2018.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter