Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zmiana terminu ! Akta osobowe pracownika – ochrona danych osobowych i inne ważne zmiany

Data szkolenia
2018-04-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.04.2018 wynosi 330 PLN
Po 04.04.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy działów kadr prowadzący akta osobowe, planujący i rozliczający czas pracy.

Cel i korzyści:

Prezentacja  najważniejszych zmian w prowadzeniu dokumentacji osobowej od stycznia 2019 r., w tym akt cudzoziemców. Jak wprowadzenie RODO będzie miało wpływ na  prowadzenie spraw kadrowych? Interpretacje przepisów MRPiPS dotyczące zlecania i rozliczania czasu pracy w nadgodzinach.

Prowadzący:

radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Uczestnik prac legislacyjnych – w tym przy ustawie O kredycie konsumenckim i odwróconym kredycie hipotecznym. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji - od firm przez urzędy administracji rządowej i samorządowej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

I. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:

1. Warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,

2. Zasady przechodzenia na e-teczkę,

3. Odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,

4. Niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,

5. Nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,

6. Czy teczka osobowa będzie składała się z 4 części, czy pojawi się w niej karta ewidencji czasu pracy i inne propozycje zmian przedstawione w projekcie nowego rozporządzenia,

7. Aktualne zasady prowadzenie teczek osobowych (dokumentacja w językach obcych, tłumaczenie przysięgłe czy zwykle? Zatrudnienie po przerwie, numeracja, chronologia, zatarcie kary porządkowej w teczce, itd.).

II. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:

1. Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,

2. Zasady postępowania z cv dostarczanymi przez pracowników,

3. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,

4. Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,

5. Referencje i zdjęcia pracowników,

6. Czy wdrożenie rozporządzenie ue rodo od 25 maja 2018 r. Wpłynie na prowadzenie spraw kadrowych?

III. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:

1. Sposoby zlecania pracy nadliczbowej,

2. Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,

3. Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?

4. Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,

5. Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,

6. Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,

7. Interpretacja mrpips dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.

8. Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter