Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Formularz Zgłoszeniowy - SZKOLENIE ONLINE: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE


{{ errors.institutionFV }}
{{ errors.institutionAddressFV }}
{{ errors.institutionCityFV }}
{{ errors.institutionZipcodeFV }}
{{ errors.institutionNipFV }}

{{ errors.institution }}
{{ errors.institutionAddress }}
{{ errors.institutionCity }}
{{ errors.institutionZipcode }}

{{ errors.contactPhoneNumber }}
{{ errors.contactFax }}
{{ errors.contactEmail }}

{{ errors.delegatingPerson }}
{{ errors.delegatingPosition }}
{{ errors.person1_name }}
{{ errors.person1_position }}
{{ errors.person1_email }}

{{ errors.person2_name }}
{{ errors.person2_position }}
{{ errors.person2_email }}

{{ errors.person3_name }}
{{ errors.person3_position }}
{{ errors.person3_email }}

{{ errors.person4_name }}
{{ errors.person4_position }}
{{ errors.person4_email }}

{{ errors.person5_name }}
{{ errors.person5_position }}
{{ errors.person5_email }}


OŚWIADCZENIA:

wyżej wymienione osoby kierowane są na szkolenie w celu uzyskania/uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych

płatność za udział w szkoleniu zostanie dokonana ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

{{ errors.oswiadczenie }}
{{ errors.oswiadczenie1 }}
{{ errors.oswiadczenie2 }}
{{ errors.oswiadczenie3 }}
{{ errors.oswiadczenie4 }}

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter