Etyka w praktyce samorządu terytorialnego. Stare problemy i nowe wyzwania.

Etyka w praktyce samorządu terytorialnego. Stare problemy i nowe wyzwania.

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia odświeżą wiedzę z zakresy etyki urzędniczej - szczególnie dotyczącą podstaw etycznych profesji, jej celów i społecznej misji. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z zagrożeniami i etycznymi patologiami pracy i przygotowanie do postępowania w sytuacjach trudnych.

Proponowany program szkolenia: 

  1. Etyka profesjonalnego urzędnika - podstawowe zasady.
  2. Problemy i konflikty moralne w pracy administracji: Pytanie o korupcję.
  3.  Reguły postępowania w sytuacjach konfliktowych i etycznie trudnych.
  4. Etykieta i kultura pracy administracji publicznej i samorządowej.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi doświadczona wykładowczyni i szkoleniowiec w zakresie etyki pracy, etyki zawodowej i kultury pracy. Czas trwania to od 2 do 4 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia należy uzgodnić z koordynatorem Anną Łączkowską
tel: 725 302 312 lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter