Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prawo i praktyka

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prawo i praktyka

Cel: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie realizacji zobowiązań i odpowiedzialności urzędu związanej ze stosowaniem Ustawy. Analiza schematu udostępniania informacji publicznej na wniosek. Wykorzystanie BIP-u jako dobrego sposobu na ograniczenie ilości wniosków o udip.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

 

Zamówienia: 

Termin szkolenia należy uzgodnić z koordynatorem Anna Łączkowską
tel: 725 302 312 
lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Program szkolenia:

  1. Zasady i zakres dostępu do informacji publicznej.
  2. Kwalifikacja informacji publicznej do udostępnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w dostępie do informacji publicznej.
  3. Ograniczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej.
  4. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.
  5. Tryby odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości zaskarżenia decyzji odmownych.
  6. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.
  7. Sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej.
  8. Odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.
  9. Ćwiczenia/przykłady z orzecznictwa dot. udip.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter