Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej

Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolną rady, na temat trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego, szczególnie badania sprawozdania z wykonania budżetu i sporządzania opinii w tym zakresie

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasada jawności działania gminy.
 2. Zakres (obszar) podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej.
 3. Organizacja pracy komisji rewizyjnej:
 1. Regulamin komisji rewizyjnej,
 2. Plan pracy komisji rewizyjnej,
 3. Zasady przeprowadzania kontroli,
 4. Zasady sporządzania protokołu kontroli,
 5. Wnioski pokontrolne.
 1. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi oraz zarządowi powiatu:
 1. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 3. Przesłanki formalne i merytoryczne przy konstruowaniu wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium,
 4. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku KR w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium organowi wykonawczemu,
 5. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium,
 6. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

 

Termin szkolenia i cena podlegają indywidualnym uzgodnieniom.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem Anną Łączkowską

tel. 725 302 312 lub e-mail a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter