Redagowanie projektów aktów normatywnych - warsztaty legislacji samorządowej

Redagowanie projektów aktów normatywnych organów gmin, powiatów i województw - warsztaty legislacji samorządowej

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami techniki prawodawczej w zakresie odnoszącym się do samorządowych aktów normatywnych oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych w legislacji samorządowej.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uzyskać szereg korzyści, m.in. podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania; podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Uwarunkowania działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego:
  1. Zakres i granice swobody prawotwórczej organów stanowiących i wykonawczych - podstawa legalności aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych.
  2. Zasady techniki prawodawczej, a legislacja samorządowa.
 2. Budowa aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:
  1. Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowanie określenia przedmiotu aktu.
  2. Podstawa prawna aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów niebędących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
  3. Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
  4. Rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od rodzaju i formy aktu normatywnego.
 3. Redagowanie przepisów:
  1. Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
  2. Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” ustaw.
  3. Załącznik, jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
 4. Nowelizacja przepisów:
  1. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
  2. Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – proste, uniwersalne narzędzia wprowadzania zmian w przepisach.
 5. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
  1. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego.
  2. Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
 6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
  1. Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych.
  2. Poprawne formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu

 

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty m.in. terminu szkolenia, ceny prosimy o kontakt:

Karolina Leśniewska

tel. 725 302 317 lub e-mail: karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter