Praktyczne i prawne aspekty składania oświadczeń majątkowych

Praktyczne i prawne aspekty składania oświadczeń majątkowych

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych nałożony jest na osoby pełniące funkcje publiczne. Obowiązek ten dotyczy również radnych. Celem proponowanego szkolenia jest przyswojenie zasad obowiązujących przy składaniu oświadczeń majątkowych, Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i uchybienia mogące skutkować odpowiedzialnością służbową karną. 

Proponujemy realizacje treści szkolenia podczas 5-6 godzinnego spotkania.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne zagadnienia.

2. Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego na szczeblu:

a.samorządu gminnego;

b.samorządu powiatowego;

c.samorządu województwa.

3. Terminy składania oświadczeń majątkowych – pierwszy raz, kolejny i ostatni raz.

4. Czego dotyczy oświadczenie majątkowe.

5. Majątek wspólny i odrębny.

6. Co zaliczamy do majątku odrębnego.

7. Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych.

8. Najczęściej występujące braki, błędy i uchybienia.

9. Nowe spojrzenie na oświadczenia przez pryzmat projektu nowelizacji ustawy.

10. Dwuinstancyjna analiza złożonych oświadczeń majątkowych.

11. Przy okazji oświadczeń – rejestr korzyści.

12. Informacje podlegające ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym.

13. Oświadczenie majątkowe w Biuletynie Informacji Publicznej.

14. Odpowiedzialność prawna składającego oświadczenie majątkowe.

 

Termin szkolenia, cenę i inne informację na temat szkolenia uzyskają Państwo kontaktując się z koordynatorem Anną Łączkowską tel: 725 302-312 lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter