Jak dostosować statut gminy/powiatu do nowych wymogów?

Jak dostosować statut gminy/powiatu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wprowadzenia zmian w statucie lub opracowania nowego.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, prowadzi doradztwo prawne dla gmin z województwa zachodniopomorskiego

Proponujemy realizację treści szkolenia podczas 5 godzinnych warsztatów w miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego 

 

Program szkolenia:

  1. Opracowanie nowego statutu czy zmian do statutu – zalety i wady każdego z tych rozwiązań, omówienie najczęstszych problemów, błędów i braków w istniejących statutach. 
  2. Procedura wprowadzania zmian w statucie gminy przez radę gminy, miasta, powiatu; zasadność powołania komisji statutowej.
  3. Omówienie zmian w ustawie z 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) oraz ich bezpośrednich następstw w zakresie konieczności nowelizacji istniejących statutów oraz konieczności podjęcia innych uchwał rady gminy.
  4. Konkretne, praktyczne przykłady zmian przepisów w istniejących statutach gmin opracowanych w celu uwzględnienia wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

 

Wszelkie pytania, a także zamówienia należy kierować pod wskazany adres:

Koordynator szkolenia Anna Łączkowska
tel: 725 302 312 
lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter