Budżet, wieloletnia prognoza finansowa oraz podstawy finansów publicznych dla radnych

Budżet, wieloletnia prognoza finansowa oraz podstawy finansów publicznych dla radnych

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich radnych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jst.

Szkolenie poprowadzi ekonomista-praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie. Od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Proponujemy państwu realizację treści szkolenia podczas 5-godzinnego spotkania. 

 

Proponowany zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne – podstawowe pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.

3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi, m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg dochodów i wydatków.

4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:

a. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego;

b. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;

c. Konstrukcja uchwały budżetowej jst;

d. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu;

e. Warunki dla budżetu jst. Wskaźnik zadłużenia. Rezerwy;

f. Realizacja budżetu jst i jego zmiany;

g. Sprawozdawczość budżetowa.

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST:

a. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy;

b. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć;

c. Prognoza spłaty długu jako element WPF;

d. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych;

e. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego;

f. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF;

g. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF;

h. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany;

i. Sprawozdanie z realizacji WPF.

6. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Zamówienia:

Termin szkolenia należy uzgodnić z koordynatorem Anną Łączkowską
tel: 725 302-312 lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter