Podstawowe zadania i obowiązki radnego w kadencji 2018-2023

Celem proponowanego szkolenia jest omówienie nowych przepisów związanych z funkcjonowaniem rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r., dające możliwość realizowania mandatu radnego i pełnienia funkcji w radzie zgodnie z prawem. Podczas szkolenia zostaną omówione przepisy dotyczące praw i obowiązków przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych, jak również szczególna analiza przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów dotyczących radnych oraz składanych przez nich oświadczeń majątkowych.

Szkolenie skierowane jest do przewodniczących rad, przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

 

Proponujemy Państwu następujący zakres tematyczny szkolenia: 

I. Wprowadzenie - organ  stanowiący i organ  wykonawczy

1. Podstawowe zadania i funkcja rady jako organu stanowiącego i kontrolnego.

2. Zadania i uprawnienia organu wykonawczego rady.

3. Statut.

4. Jednostki pomocnicze (sołectwa, dzielnice, osiedla):

5. Raport o stanie gminy - wotum zaufania.

6. Referendum w sprawie odwołania wójta.

7. Zasada współdziałania i konsekwencje jej naruszenie ( postępowanie nadzorcze).

8. Uchwały rady – zasada i procedury ustanawiania przez radę aktów prawa miejscowego.

9. Szczególne uprawnienia i obowiązki nadzorcze (Prezes Rady Ministrów, wojewoda, regionalna izba obrachunkowa).

II. Szczególne obowiązki  i  uprawnienia  radnego  w kadencji  2018 - 2023 

1. Mandat radnego:

2. Obowiązki radnego:

3. Ograniczenia i zakazy dotyczącego radnego:

4. Oświadczenia majątkowe i konsekwencje wynikające z wadliwych oświadczeń.

5. Uprawnienia radnego:.

6. Zasada jawności i przejrzystości pracy radnego:

III. Szczególne  zadania  i  obowiązki przewodniczącego  rady

 

Cena i termin szkolenia podlegają indywidualnym uzgodnieniom.

Zainteresowanych organizacją szkolenia prosimy o kontakt:

Karolina Leśniewska
tel: 725 302 317 
lub e-mail: karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter