Doradztwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek sektora finansów publicznych, FRDL przedstawia ofertę doradczą.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna, otoczenie gospodarcze i ekonomiczne stawiają przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa strategicznego i finansowego.

Kontakt
Robert Żarkowski
Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie
robert.zarkowski@frdl.org.pl