Forum Księgowych Jednostek Budżetowych to nowa inicjatywa utworzenia takiego forum działającego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2022 r.

Chcielibyśmy, aby Forum stało się platformą współpracy i integracji osób zajmujących się finansami i księgowością w jednostkach budżetowych, stanowiłoby wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Proponujemy cykliczne spotkania konsultacyjne - 2 w kwartale, z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców.