Szczecin, 15 marca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie zaprasza do współtworzenia stałego Forum branżowego o nazwie:

Forum Oświaty Samorządowej

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki.

Głównym celem działania Forum Oświaty Samorządowej będzie systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania oświaty, aktów prawnych regulujących działanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, zastosowania środków technicznych i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Pierwsze spotkanie  konsultacyjno-szkoleniowe zaplanowaliśmy na 22 marca 2023 r. w godzinach 10.00 - 14.00., w formule online

To spotkanie współorganizujemy z Forum Oświaty przy Ośrodku Regionalnym FRDL w Gdańsku istniejącym od 2005 roku. i obejmie trzy zagadnienia:

  • awans zawodowy nauczycieli,
  • godziny ponadwymiarowe,
  • ostatnie zmiany w kodeksie pracy.

Ekspertem prowadzącym będzie Tadeusz Konarski - Prawnik, ekspert w zakresie prawa finansowego i oświatowego, Doświadczony praktyk, konsultant oraz trener szkoleń z zarządzania edukacją, finansów publicznych, dotacji oświatowych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, prawa pracy w oświacie.

Kolejne spotkanie - 13 kwietnia organizowane będzie z Ośrodkiem FRDL Centrum Mazowsze, również w formule online i poświęcone Dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Spotkanie w godzinach 09.30-13.30. Szczegółowy program w załączeniu.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie Małgorzata Jagiełło, Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

Odpłatność za udział w jednym spotkaniu - 280 zł/os.

Przy zapisaniu się na dwa spotkania: 22.03 i 13.04.- odpłatność 150 zł za każde spotkanie

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca 2023 na załączonej karcie zgłoszenia wysłanej na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami (statut, deklaracja) i zrzeszenia się w ramach Forum!