Szanowni Państwo,

Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Pracowników Oświaty współorganizowanej z Ośrodkiem FRDL Centrum Mazowsze, w formule online a zaplanowanej na 18 maja 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:30.

Tematem spotkanie Forum będzie: Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w podmiotach dotowanych oraz subwencji na kształcenie specjalne w placówkach samorządowych, z uwzględnieniem nowych zmian w zakresie wykazywania orzeczeń w SIO.

Celem zajęć jest

  • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
  • Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Przygotowanie do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – wskazanie jak należy przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.

Ekspertem prowadzącym będzie Daria Pietrzykowska, przez 7 lat pracownik MEN - na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki.

Głównym celem działania Forum Oświaty Samorządowej będzie systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania oświaty, aktów prawnych regulujących działanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, zastosowania środków technicznych i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Przy zapisaniu się na spotkanie i złożenie deklaracji członkowskiej- odpłatność wyniesie 150 zł /osoby.

Przy braku deklaracji odpłatność za udział wyniesie - 280 zł/osoby

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2023 na załączonej karcie zgłoszenia wysłanej na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami (statut, deklaracja) i zrzeszenia się w ramach Forum!

Z poważaniem

Elżbieta Silny i Adriana Soroczyńska
Koordynatorki Forum Oświaty Samorządowej
przy Centrum Szkoleniowym  FRDL w Szczecinie