Miło nam poinformować, że Pan Minister Michał Cieślak - członek Rady Ministrów udzielił swojego patronatu honorowego dla V Krajowego Kongresu Sekretarzy.

Uprzejmie dziękujemy i liczymy na to, że dzięki udzielonemu patronatowi Kongres Sekretarzy stanie się przestrzenią ważnej debaty pomiędzy przedstawicielami rządu i jst na temat najważniejszych problemów polskiego samorządu terytorialnego. Mamy nadzieję, że patronat nad wydarzeniem przyczyni się również do umocnienia rangi Kongresu w środowisku i pozwoli wzmocnić przekonanie, że Sekretarze samorządowi są ważną grupą zawodową.