W następnym tygodniu poznamy wyniki kolejnych Rankingów Gmin organizowanych przez FRDL. Ranking po raz kolejny organizujemy w Warszawie i Białymstoku, zaś po raz pierwszy w Bydgoszczy. 

24 listopada (czwartek) odbędzie się Gala Rankingu Gmin Mazowsza oraz poznamy wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. 25 listopada (piątek) poznamy zaś zwycięzców Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rankingi Gmin organizujemy we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi. W tym roku Rankingi organizujemy prawie w całej Polsce. Celem wydarzeń jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Więcej informacji