Bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach oświatowych

Miejsce
Internet
Termin
19 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybintego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Poczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom działów finansowo - księgowych, którzy zajmują się lub zamierzają zdobyć wiedzę w zakresie zasad rachunkowości i systemu sprawozdawczości jednostek oświatowych.

Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na opanowanie praktycznych założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości, typowych dla jednostek oświatowych.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
 2. Wspólna obsługa jednostek - problemy.
 3. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
 4. Ewidencja dochodów i wydatków.
 5. Plan finansowy, dochody - egzekucja, wydatki i zaciąganie zobowiązań.
 6. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.
 7. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
 8. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa.
 9. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych.
 10. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki.
 11. Odpowiedzialność za przeprowadzanie inwentaryzacji, w tym w ramach wspólnej obsługi.
 12. Sprawozdania finansowe.
 13. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych.
 14. Kontrola ksiąg rachunkowych i czynności inwentaryzacyjnych.
 15. Najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości.
 16. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi w jednostkach oświatowych oraz jednostkach obsługujących jednostki oświatowe (CUW, ZEAS).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 15 stycznia 2021 r.