Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
22 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
305 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z tematyki egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podczas którego ekspert wskaże praktyczne wskazówki dotyczące stosowania przepisów po ostatniej lipcowej nowelizacji postępowania egzekucyjnego oraz przedstawi aktualne orzecznictwo. Podczas szkolenia zostaną omówione przepisy, które weszły w życie w ostatnich miesiącach, a także ich praktyczne stosowanie w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości. Przedstawione zostaną także planowane/wprowadzone zmiany prawne w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i usystematyzowanie informacji z zakresu problematyki egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po lipcowej nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Omówienie problematyki postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego, obowiązujących wzorów tytułów wykonawczych, problematyki upomnień po zmarłym podatniku.
 • Nakreślenie zmian w postępowaniu egzekucyjnym, obowiązujących od 2021 roku.
 • Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów dotyczących egzekucji opłaty śmieciowej.

 

Uzyskanie odpowiedzi na wiele wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem przepisów:

 • Jak skutecznie wyegzekwować opłatę śmieciową?
 • Kiedy należy wystawić upomnienie?
 • Co w przypadku, gdy upomnienie jest awizowane lub nie można go doręczyć?
 • Jak potraktować upomnienie wystawione na osobę zmarłą?
 • a kogo powinniśmy wystawić tytuł wykonawczy, jeśli dłużnik nie żyje?
 • Jak należy przesyłać tytuły wykonawcze na opłatę śmieciową systemem teleinformatycznym?
 • Kiedy należy stosować dalsze tytuły wykonawcze?
 • Kiedy wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne prowadzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego jako wierzyciela:
 • działania informacyjne wierzyciela – obowiązek czy prawo?
 • jak w praktyce podejmować działania informacyjne?
 • jak, według obecnie obowiązujących przepisów, skutecznie
 • odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za zaległą opłatę śmieciową. Czy zawsze konieczne jest upomnienie?
 • w jakich sytuacjach nie jest potrzebne upomnienie?
 • jak postąpić w sytuacji, gdy kwota zaległości nie przekracza 116,00 zł?
 • jaki jest właściwy termin wystawienia upomnienia?
 • jak postępować z upomnieniami, aby nie narazić się na zarzuty w kontroli RIO czy NIK?
 • czy zawsze pobieramy koszty upomnień?
 • od kiedy liczymy koszty upomnień?
 • zarachowanie wpłaty na koszty upomnienia. Co to znaczy, że upomnienie musi być doręczone?
 • co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia?
 • co z upomnieniem do podatnika zmarłego?
 • czy koszty upomnienia można umorzyć?
 • rola Kodeksu postępowania administracyjnego w egzekucji i postępowaniu przedegzekucyjnym.
 1. Przepisy obejmujące tytuły wykonawcze. Omówimy jak w praktyce stosować zmiany przepisów, obowiązujących od lipca 2020 r., odnoszące się do tytułów wykonawczych. Omówione zostaną obowiązujące wzory tytułów wykonawczych:
 • jak wystawiać i przesyłać tytuły wykonawcze na opłatę śmieciową systemem teleinformatycznym?
 • ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kiedy wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy? Co załączamy do tytułu wykonawczego?
 • obowiązki wójta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Czy wójt musi ustalać majątek dłużnika?
 • zbieg egzekucji. Kiedy stosujemy dalsze tytuły wykonawcze?
 • w szczegółach omówimy jak w praktyce przebiega egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak „wycofać” tytuł wykonawczy?
 • do czego służy zmieniony tytuł wykonawczy?
 • na kogo wystawić tytuł wykonawczy jeśli dłużnik nie żyje? Kto odpowiada za ustalenie terminu przedawnienia zaległości w trakcie egzekucji?
 • czy warto wnioskować o egzekucję z nieruchomości? Co zrobić jeżeli urząd skarbowy umarza egzekucję, a nie ściągnął zaległości?
 1. Nadchodzące zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – zasygnalizowanie zmian w postępowaniu egzekucyjnym, obowiązujących od roku 2021.
 2. Pytania i dyskusja uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją opłaty śmieciowej, pracownicy organów podatkowych jst, zajmujący się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy lub związku międzygminnego, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek min. „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 7 stycznia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.