Odszkodowania dla rolników w związku z suszą

Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień związanych z udzielaniem pomocy finansowej dla producentów rolnych w związku z wystąpieniem zjawiska suszy.
  • Omówienie istotnych problemów, związanych z poprawnym wypełnieniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej oraz protokołu szacowania szkód.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawy prawne udzielania pomocy finansowej producentowi rolnemu z tytułu szkody w uprawach w związku z wystąpieniem zjawiska suszy.
  2. Terminy składania wniosków i wysokość pomocy.
  3. Wniosek producenta – formularz.
  4. Załączniki do wniosku.
  5. Sporządzanie protokołu szacowania szkód przez komisje szacowania szkód.
  6. Orzecznictwo sądów w sprawie poprawności złożonego wniosku i sporządzonego protokołu szacowania szkód.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się szacowaniem szkód w rolnictwie, rolnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Obecnie kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem w PGW WP.

zwiń
rozwiń