Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce
Internet
Termin
6 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
279 zł
Cele i korzyści

Omówienie organizacji przewozów użyteczności publicznej publicznego transportu zbiorowego oraz źródeł jego finansowania m.in dofinansowana z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak powinna wyglądać kontrola w publicznym transporcie zbiorowym i kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia?

zwiń
rozwiń
Program
 1. Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego:
  • zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego,
  • właściwość organizatora i formy realizacji zadań,
  • konkurencja regulowana – nowe zasady organizacji regularnych przewozów osób,
  • przewozy użyteczności publicznej – uprawnienie czy obowiązek ich organizowania?
 2. Organizacja przewozów użyteczności publicznej:
  • plan transportowy – kiedy jest wymagany?
  • realizacja obowiązku publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,
  • tryby wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego (przetarg, koncesja, powierzenie),
  • okres obowiązywania umowy z operatorem,
  • dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów użyteczności publicznej.
 3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego:
  • podstawowe zasady wykonywania przewozów osób,
  • obowiązek sprawozdawczy przewoźnika i organizatora ptz.
 4. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego:
  • źródła finansowania przewozów pasażerskich,
  • dofinansowanie do przewozów zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  • warunki wypłaty dotacji z budżetu państwa z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych po 1 stycznia 2021 r.
  • czynności organizatora związane z wypłatą operatorowi rekompensaty.
 5. Kontrola w publicznym transporcie zbiorowym:
  • skarga na działalność organizatora publicznego transportu zbiorowego i jej skutki,
  • podmioty kontrolujące i kary pieniężne.
 6. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za organizację transportu drogowego na danym obszarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym między innymi z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 2 lipca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!