Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Cele i korzyści

Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.
2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.: 
a. odsetki 091, 092,
b. wpływy z różnych opłat 069, a 097,
c. inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a. materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b. oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c. umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d. nagród konkursowych 419 a 304,
e. opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f. świadczeń 311 a 302,
g. delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h. ekspertyz 439,
i. tłumaczeń 438,
j. usług między jst 433,
k. energii 426,
l. usług zdrowotnych 428 a 430,
m. szkoleń 455, 470 i 430,
n. opłat komorniczych 461, a 443,
o. remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
6. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości, pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń