Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych

Miejsce
Internet
Termin
27 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie uczestnikom szczególnych zasad rachunkowości w zakresie procedur zamknięcia ksiąg rachunkowych w 2020 roku w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowym.
 • Na spotkaniu uwaga zostanie zwrócona głównie na zagadnienia sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czynności przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego w świetle aktualnych przepisów prawa w 2020 roku.
 2. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 3. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych przepisów prawa w 2020 roku: istota, cel, zakres.
 4. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 5. Obowiązek publikacji jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych.
 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena bilansowa aktywów i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 8. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
 10. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych, w tym związanych z COVID-19.
 11. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
zwiń
rozwiń
Skierowane do:

Głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doktor nauk ekonomicznych, autorka licznych artykułów i publikacji książkowych z zakresu rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec, konsultant i ekspert.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 23 listopada 2020r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!