Zamówienia publiczne do 130 000 zł oraz roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień w 2020 roku

Miejsce
Internet
Termin
21 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje prawne związane z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł, szacowanie wartości zamówień, procedury udzielania, dokumentowanie i ewidencjonowanie zamówień oraz uaktualnianie regulaminów wewnętrznych zamówień. W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną zasady sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2020 na podstawie nowego rozporządzenia.
Uczestnicy w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają przykłady regulaminów udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• omówienie zasad udzielania zamówień do progu 130 000 zł, zgodnie z nową ustawą PZP;
• przybliżenie zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem konkurencyjności i równego traktowania wykonawców;
• przedstawienie propozycji zmiany wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro na regulamin zamówień do 130 000 zł;
• omówienie zasad sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2020.

 

zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ I
1. Omówienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł. Zestawienie przepisów w celu prawidłowego dokonywania zakupów.
2. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych - co i w jaki sposób należy uaktualnić?
3. Szacowanie wartości zamówienia publicznego do 130 000 złotych:
a) planowanie zamówień publicznych;
b) prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia;
c) wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 130 000 złotych;
d) szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE;
e) ustalanie wartości zamówień nieplanowanych.
4. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania nowej ustawy Pzp:
a) omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł; propozycje regulacji udzielania zamówień publicznych – negocjacje, rozeznanie cenowe, rozeznanie rynku, zapytanie cenowe, zapytanie ofertowe, publikowanie zapytań i dokumentowanie postępowania
b) progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi,
c) negocjacje z wykonawcą w celu wybrania oferty najkorzystniejszej,
d) zasady udzielania zamówień nieplanowanych,
e) formy przesyłania ofert Wykonawców oraz komunikacja Zamawiający – Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień publicznych w 2021 roku
f) umowy w zamówieniach do 130 000 zł – obowiązkowe elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
5. Dokumentowanie i ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie m.in. usprawniające proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.
6. Kontrola „małych” zamówień.
CZĘŚĆ II
1. Kto musi sporządzić i przekazać roczne sprawozdanie?
2. W jaki sposób musimy rozumieć definicję zamówienia publicznego w zestawieniu z obowiązkiem sprawozdawczym?
3. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu.
4. Jak ustalić termin udzielenia zamówienia?
5. W jaki sposób wypełniamy sprawozdanie, jeżeli w 2020 r. udzieliliśmy tylko zamówień do 30 tys. euro lub zamówienie zwolnione było ze stosowania przepisów ustawy Pzp?
6. Realizacja zamówień wieloletnich, a obowiązek sprawozdawczy.
7. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w sprawozdaniu.
8. Gdzie należy ująć w sprawozdaniu zamówienia nieprzewidziane?
9. Jak skorygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień?
10. Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jednostek sektora finansów publicznych realizujący procedury zamówień publicznych do 130 tys. zł, kierownicy jednostek, ale również kontrolerzy i osoby nadzorujące takie zamówienia. Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2020.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 19 stycznia 2021 r.