Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy w administracji publicznej

Miejsce
Internet
Termin
28 maja 2021
Czas trwania
09:00 - 14:00
Cena
299 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie z opisywania i wartościowania stanowisk pracy dedykowane przede wszystkim sekretarzom JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Osoby biorące udział w proponowanym spotkaniu odbędą praktyczne przygotowanie do procesu planowania, organizowania, wdrażania opisów oraz wartościowania stanowisk pracy poprzez udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia opisów stanowisk i doboru metody wartościowania w zależności od potrzeb instytucji. Ponad to zostaną zapoznani z metodologią i narzędziami służącymi poprawnemu opisowi stanowisk oraz definiowania zadań i określania obszarów odpowiedzialności. A także poznają etapy oraz metody wdrażania opisu stanowisk oraz wartościowania ich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przez uczestników najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji administracji publicznej.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Opis stanowiska pracy:
  • czym jest opis stanowiska pracy?
  • miejsce opisu stanowiska pracy w strukturze dokumentów wewnętrznych instytucji,
  • opis stanowiska jako narzędzie,
  • standardy tworzenia opisów stanowisk pracy, poszczególne części opisu stanowiska pracy – praktyczne wskazówki,
  • najczęstsze błędy popełniane w opisach i sposoby ich unikania.
 2. Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie:
  • jak uniknąć niespójności systemu opisów?
  • jak sprawić by etap opisywania stanowisk był efektywny?
 3. Rola i wykorzystanie opisów stanowisk pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 4. Rola wartościowania stanowisk pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi:
  • czym jest wartościowanie stanowisk pracy?
  • istota i cele wartościowania.
 5. Wartościowanie stanowisk pracy:
  • metody wartościowania pracy, dobór optymalnej metody wartościowania,
  • zasady wartościowania stanowisk pracy,
  • weryfikacja wyników wartościowania,
  • jak zlokalizować ewentualne błędy w wartościowaniu?
  • wykorzystanie opisów stanowisk pracy do wartościowania.
 6. Organizacja procesu wartościowania stanowisk pracy – praktyczne aspekty tego procesu:
  • zasady budowy zespołu projektowego,
  • kwestionariusz wewnętrznej kontroli oceny procesu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w administracji publicznej, w szczególności zamierzające przystąpić do procesu opisu stanowisk oraz wartościowania stanowisk pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 24 maja 2021 r.