Rozliczanie dotacji celowych – dotacja podręcznikowa, przedszkolna i inne. Wydatkowanie środków, dokumentowanie, formularze rozliczeniowe

Miejsce
Internet
Termin
28 listopada 2022
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
339 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zbliżający się koniec roku budżetowego to dobry czas na przygotowanie się do rozliczenia dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa lub samorządu, w tym dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, z programu „Aktywna tablica”, czy na zajęcia wspomagające, związane z Covid-19. Przed ostatecznym rozliczeniem warto sprawdzić stan wydatkowania środków, właściwość ich udokumentowania. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady wykorzystania i rozliczania środków, dokumentowania wydatków, a także przeanalizujemy formularze rozliczeniowe, wykorzystywane przez dyrektorów placówek i organy prowadzące. Przekażemy informacje, istotne zarówno z punktu widzenia udzielającego, jak i pobierającego dotację.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekażemy praktyczne informacje z zakresu rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa (lub samorządu).
 • Zaprezentujemy właściwe zasady rozliczania dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, zarówno dla szkół samorządowych, jak i nie samorządowych.
 • Wskażemy możliwości wykorzystania dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych), przedstawimy sposoby rozliczenia dotacji, dokumentowania wydatków.
 • Omówimy zasady wykorzystania, rozliczania, w tym wnoszenia wkładu własnego do programu „Aktywna tablica” (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych).
 • Podpowiemy, jak prawidłowo rozliczyć zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).
zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacja podręcznikowa:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania. Rozliczenie w trzech pulach finansowych na szkołę. Przenoszenie między klasami – warunki konieczne. Problemy z refundacją.
 • Zwiększona dotacja na dzieci z orzeczeniami.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Formularze rozliczeniowe dla dyrektora i samorządu. Wykorzystanie aplikacji MEiN.

2. Dotacja na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych):

 • Zasady wykorzystania i rozliczania. Wkład własny.
 • Możliwość przenoszenia między jednostkami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Przypadki zwrotów dotacji.
 • Formularz rozliczeniowy.

3. Program „Aktywna tablica”:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Wkład własny. Finansowy lub rzeczowy. Różnice. Łączenie wkładów. Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Formularz rozliczeniowy.

4. Zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych):

 • Zasady wykorzystania i rozliczania. Dokumentacja do rozliczenia. 
 • Rozliczenie i przypadki zwrotów. Formularze rozliczeniowe.
 • Co zrobić, jeśli wydatki były niższe niż dotacja?

5. Odpowiedzi na pytania. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada 2022 r.