Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych od 6.09.2021r.

Miejsce
Internet
Termin
29 października 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
315 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy. Podczas proponowanego szkolenia trener omówi i wyjaśni kwestie oraz trudności związane z wyżej wskazanym obowiązkiem. Ponadto zostaną omówione case study dotyczące realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W materiałach uczestnicy otrzymają rozrysowaną procedurę mechanizmu skargowego, z wszelkimi istotnymi informacjami, przykładowe zapisy do umów oraz opisy przedmiotów zamówienia, związane z realizacją art. 4 ust. 3 ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Objaśnienie stosowania zapisów z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce.
  • Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących wytycznych dotyczących standardów dostępności oraz konstruowania zapisów, związanych z zapewnianiem dostępności w zamówieniach publicznych.
  • Nabycie umiejętności przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych dotyczących zapewniania dostępności.
  • Poznanie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności przy zawieraniu umów na realizację zadań publicznych lub zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Dostępność w zamówieniach publicznych – akty prawne, standardy. Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, na przykładzie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
  2. Przykłady aktów prawnych związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Interpretacja art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Wybrane studium przypadku związane z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, radcy prawni, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianiem dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 27 października 2021 r.