II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Forum Skarbników

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- relacja ze spotkania z dnia 24 kwietnia 2019r.

24 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego. 

W pierwszej części spotkania gościliśmy Panią Krystynę Czerniak - Makowską z Delegatury NIK w Szczecinie, która opowiedziała o kontrolach przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.  Poniżej stronie znajdą Państwo materiały udostępnione przez NIK zawierające przykłady kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli - delegatura NIK w Szczecinie

 

W drugiej części spotkania nasz ekspert Pani Hanna Kmieciak przedstawiła zagadnienia związane z dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie! Zapraszamy również do przystąpienia do Forum te osoby, które do tej pory się nie włączyły.

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- relacja ze spotkania z dnia 21 marca 2019r.

W marcu odbyło się kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego. W pierwszej części spotkania gościliśmy przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - Panią Katarzynę Korkus - Zastępcę Prezesa oraz Pana Dawida Czesyka - Członka Kolegium. W trakcie wystąpienie przedstawili odpowiedzi na pytania, które otrzymali od skarbników naszego województwa. Taka formuła współpracy z RIO będzie zachowana przy każdym spotkaniu Forum, dlatego już dziś zachęcam do zadawania kolejnych pytań za naszym pośrednictwem!

W drugiej części spotkania poruszyliśmy zagadnienia związane ze zmianami w podatku VAT. Tę część poprowadziła Pani Elżbieta Rogala.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie! Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym spotkanie nasze relacje będą się zacieśniać i wspólnie stworzymy Forum, które będzie najlepszym wsparciem zawodowym Skarbników.

 

 

 

 

Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Karolina Leśniewska
tel. 725 302 317
karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- relacja ze spotkania z dnia 28 lutego 2019r.

Dnia 28 lutego br. w siedzibie CS FRDL w Szczecinie miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Reprezentanta Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego do Krajowej Rady Forów Skarbników. Walne Zebranie Członków Forum dokonało jednogłośnie wyboru Pana Janusza Zagórskiego - Skarbnika Gminy Police, pełniącego funkcję przewodniczącego Zarządu Forum Skarbników.

Zarząd Forum zatwierdził również merytoryczny plan działalności Forum na 2019 rok.

Kolejna część spotkania, prowadzone przez Panią Teresę Krawczyk była poświęcona tematyce zamknięcia roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych, 

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkań na cały rok dostępnym w bocznym panelu.

 

 

 

 

 

Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Karolina Leśniewska
tel. 725 302 317
karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- Członkostwo w Forum

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Skarbników i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie spotkaniach szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że wspólne przedsięwzięcie jakim jest utworzeniu Forum Skarbników pogłębi wzajemną współpracę i integrację środowiska Skarbników w naszym województwie. Spotykając się regularnie na spotkaniach szkoleniowych w ramach Forum Skarbników zbudujemy silną reprezentację, mającą wpływ na istotne sprawy z zakresu samorządu terytorialnego.

 

Deklaracja członkowska Forum

Statut

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- Po spotkaniu inauguracyjnym

Dnia 6 grudnia br. w siedzibie CS FRDL w Szczecinie miało miejsce spotkanie inaugurujące działanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które wejdzie w skład Krajowej Rady Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego (KRFS JST) przy FRDL.

W pierwszej części spotkania p. Jolanta Włodarek, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i Koordynator Zespołu Zamiejscowego RIO w Koszalinie, odpowiadała na zadawane uprzednio przez zachodniopomorskich skarbników pytania dotyczące nurtujących ich kwestii. Następnie, Krajowy Koordynator ds. Działalności Forów w FRDL, Anna Jagiełło, dzieliła się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z Forami Skarbników przy  ośrodkach regionalnych Fundacji. Przedstawiona została idea funkcjonowania Krajowej Rady Forów Skarbników JST oraz rezultaty jej zjazdu inauguracyjnego.

Podczas spotkania wybrano jednogłośnie Zarząd Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego - już niebawem dostępna będzie oficjalna dokumentacja związana z funkcjonowaniem Forum.

Kolejna, szkoleniowa część spotkania pt. "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? Aspekty praktyczne", spotkała się z niezwykle ożywioną reakcją Uczestników. Trwają prace nad organizacją spotkania kontynuacyjnego o tej samej tematyce.

Mamy nadzieję umacniać pozycję zachodniopomorskiego Forum poprzez regularne spotkania szkoleniowe oraz aktywne reprezentowanie regionu w KRFS JST i podczas innych wspólnych przedsięwzięć na skalę krajową.

 

 

 

 

Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Karolina Leśniewska
tel. 725 302 317
karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

 

Spotkanie Forum Skarbników - Szczecin, 6 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego w nowej formule, obejmującej szkolenia z czołówką naszych ekspertów wraz ze spotkaniami z przedstawicielami RIO, którzy odpowiadać będą na zgłoszone uprzednio przez Państwa pytania i zagadnienia.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w siedzibie CS FRDL, przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie. Jego Gościem specjalnym będzie pani Jolanta Włodarek - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, koordynator w ZZ Koszalin.

Pytania do przedstawiciela RIO prosimy przesyłać najpóźniej do końca października na specjalnie do tego przeznaczony adres e-mail:

Zadaj pytanie do RIO

Kolejna część spotkania obejmuje szkolenie: "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? Aspekty praktyczne". Prowadzić je będzie ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy; absolwent Training Reform Education of Management, autor książki „Centra Usług Wspólnych w JST”, wykładowca uczelni wyższej. Program spotkania załączamy poniżej.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 290 zł netto/osobę

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.)

Prosimy o potwierdzenie obecności na załączonej karcie zgłoszenia do 22 listopada 2018r. Zgłoszenia można przesyłać faxem na numer 91-487-85 22 lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.
 
 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na spotkanie połączonego Forum Skarbników z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-15 września  2018 r. w Hotelu Dwa Potoki, ul. Polna 5 (www.2potoki.pl).

 

W ramach spotkania Forum odbędą się następujące szkolenia:

 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz „Split payment” w jednostkach sektora finansów publicznych w 2018 roku - 13 września

Szkolenie poprowadzi wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”(2016r.),  „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017r.), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,  również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami, o czym mieli okazję się przekonać uczestnicy I Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Uprawnienia kontrolne RIO i NIK a uprawnienia jednostek kontrolowanych oraz przykłady stwierdzanych nieprawidłowości. Dyscyplina finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań, a wieloletnia prognoza finansowa (wpf) - 14 września

Prowadzącym jest Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. wykładowca uniwersytecki. Wieloletni współpracownik FRDL.

 

Pełny program

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dostępne są u naszego Koordynatora ds. Szkoleń i Forów:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Po I Krajowym Kongresie Forów Skarbników

W dniach 12-13 czerwca br. w Hotelu WINDSOR w Jachrance miało miejsce pierwsze spotkanie Krajowego Kongresu Forów Skarbników, będącego oddolną inicjatywą Forów Skarbników działających przy ośrodkach regionalnych FRDL na terenie całej Polski. Wydarzenie to z wielkim sukcesem zrzeszyło ponad 350 osób: skarbników jednostek samorządu terytorialnego, członków RIO i wybitnych ekspertów do spraw finansów publicznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wsparli nas swoją obecnością i zaangażowaniem podczas Kongresu. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i integracja środowiska będą kontynuowane zarówno na skalę ogólnopolską, jak i w ramach regionalnego Forum Skarbników przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie.

Zapraszamy do włączenia się w funkcjonowanie Forum Skarbników.


Ogólnopolska strona Kongresu

Dokumentacja filmowa

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter