II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Forum Skarbników

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- Członkostwo w Forum

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Skarbników i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie spotkaniach szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że wspólne przedsięwzięcie jakim jest utworzeniu Forum Skarbników pogłębi wzajemną współpracę i integrację środowiska Skarbników w naszym województwie. Spotykając się regularnie na spotkaniach szkoleniowych w ramach Forum Skarbników zbudujemy silną reprezentację, mającą wpływ na istotne sprawy z zakresu samorządu terytorialnego.

 

Deklaracja członkowska Forum

Statut

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- Po spotkaniu inauguracyjnym

Dnia 6 grudnia br. w siedzibie CS FRDL w Szczecinie miało miejsce spotkanie inaugurujące działanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które wejdzie w skład Krajowej Rady Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego (KRFS JST) przy FRDL.

W pierwszej części spotkania p. Jolanta Włodarek, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i Koordynator Zespołu Zamiejscowego RIO w Koszalinie, odpowiadała na zadawane uprzednio przez zachodniopomorskich skarbników pytania dotyczące nurtujących ich kwestii. Następnie, Krajowy Koordynator ds. Działalności Forów w FRDL, Anna Jagiełło, dzieliła się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z Forami Skarbników przy  ośrodkach regionalnych Fundacji. Przedstawiona została idea funkcjonowania Krajowej Rady Forów Skarbników JST oraz rezultaty jej zjazdu inauguracyjnego.

Podczas spotkania wybrano jednogłośnie Zarząd Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego - już niebawem dostępna będzie oficjalna dokumentacja związana z funkcjonowaniem Forum.

Kolejna, szkoleniowa część spotkania pt. "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? Aspekty praktyczne", spotkała się z niezwykle ożywioną reakcją Uczestników. Trwają prace nad organizacją spotkania kontynuacyjnego o tej samej tematyce.

Mamy nadzieję umacniać pozycję zachodniopomorskiego Forum poprzez regularne spotkania szkoleniowe oraz aktywne reprezentowanie regionu w KRFS JST i podczas innych wspólnych przedsięwzięć na skalę krajową.

 

 

 

 

Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Karolina Leśniewska
tel. 725 302 317
karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl

 

Spotkanie Forum Skarbników - Szczecin, 6 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego w nowej formule, obejmującej szkolenia z czołówką naszych ekspertów wraz ze spotkaniami z przedstawicielami RIO, którzy odpowiadać będą na zgłoszone uprzednio przez Państwa pytania i zagadnienia.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w siedzibie CS FRDL, przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie. Jego Gościem specjalnym będzie pani Jolanta Włodarek - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, koordynator w ZZ Koszalin.

Pytania do przedstawiciela RIO prosimy przesyłać najpóźniej do końca października na specjalnie do tego przeznaczony adres e-mail:

 

Zadaj pytanie do RIO

 

Kolejna część spotkania obejmuje szkolenie: "Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? Aspekty praktyczne". Prowadzić je będzie ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy; absolwent Training Reform Education of Management, autor książki „Centra Usług Wspólnych w JST”, wykładowca uczelni wyższej. Program spotkania załączamy poniżej.

 

.290 zł netto/osobęKoszt udziału w spotkaniu wynosi

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.)

Prosimy o potwierdzenie obecności na załączonej karcie zgłoszenia do 22 listopada 2018r. Zgłoszenia można przesyłać faxem na numer 91-487-85 22 lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.
 
 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na spotkanie połączonego Forum Skarbników z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-15 września  2018 r. w Hotelu Dwa Potoki, ul. Polna 5 (www.2potoki.pl).

 

W ramach spotkania Forum odbędą się następujące szkolenia:

 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz „Split payment” w jednostkach sektora finansów publicznych w 2018 roku - 13 września

Szkolenie poprowadzi wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”(2016r.),  „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017r.), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,  również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami, o czym mieli okazję się przekonać uczestnicy I Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Uprawnienia kontrolne RIO i NIK a uprawnienia jednostek kontrolowanych oraz przykłady stwierdzanych nieprawidłowości. Dyscyplina finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań, a wieloletnia prognoza finansowa (wpf) - 14 września

Prowadzącym jest Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. wykładowca uniwersytecki. Wieloletni współpracownik FRDL.

 

Pełny program

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dostępne są u naszego Koordynatora ds. Szkoleń i Forów:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Po I Krajowym Kongresie Forów Skarbników

W dniach 12-13 czerwca br. w Hotelu WINDSOR w Jachrance miało miejsce pierwsze spotkanie Krajowego Kongresu Forów Skarbników, będącego oddolną inicjatywą Forów Skarbników działających przy ośrodkach regionalnych FRDL na terenie całej Polski. Wydarzenie to z wielkim sukcesem zrzeszyło ponad 350 osób: skarbników jednostek samorządu terytorialnego, członków RIO i wybitnych ekspertów do spraw finansów publicznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wsparli nas swoją obecnością i zaangażowaniem podczas Kongresu. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i integracja środowiska będą kontynuowane zarówno na skalę ogólnopolską, jak i w ramach regionalnego Forum Skarbników przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie.

Zapraszamy do włączenia się w funkcjonowanie Forum Skarbników.


Ogólnopolska strona Kongresu

Dokumentacja filmowa

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter