Forum Skarbników

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na spotkanie połączonego Forum Skarbników z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-15 września  2018 r. w Hotelu Dwa Potoki, ul. Polna 5 (www.2potoki.pl).

 

W ramach spotkania Forum odbędą się następujące szkolenia:

 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz „Split payment” w jednostkach sektora finansów publicznych w 2018 roku - 13 września

Szkolenie poprowadzi wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”(2016r.),  „Plan kont 2018 - Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017r.), „Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,  również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami, o czym mieli okazję się przekonać uczestnicy I Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Uprawnienia kontrolne RIO i NIK a uprawnienia jednostek kontrolowanych oraz przykłady stwierdzanych nieprawidłowości. Dyscyplina finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań, a wieloletnia prognoza finansowa (wpf) - 14 września

Prowadzącym jest Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. wykładowca uniwersytecki. Wieloletni współpracownik FRDL.

 

Pełny program dostępny jest u naszego Koordynatora ds. Szkoleń i Forów:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Po I Krajowym Kongresie Forów Skarbników

W dniach 12-13 czerwca br. w Hotelu WINDSOR w Jachrance miało miejsce pierwsze spotkanie Krajowego Kongresu Forów Skarbników, będącego oddolną inicjatywą Forów Skarbników działających przy ośrodkach regionalnych FRDL na terenie całej Polski. Wydarzenie to z wielkim sukcesem zrzeszyło ponad 350 osób: skarbników jednostek samorządu terytorialnego, członków RIO i wybitnych ekspertów do spraw finansów publicznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wsparli nas swoją obecnością i zaangażowaniem podczas Kongresu. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i integracja środowiska będą kontynuowane zarówno na skalę ogólnopolską, jak i w ramach regionalnego Forum Skarbników przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie.

Zapraszamy do włączenia się w funkcjonowanie Forum Skarbników.


Ogólnopolska strona Kongresu

Dokumentacja filmowa

Forum Skarbników

 

Forum Skarbników ma jak dotąd inną formę niż Forum Sekretarzy. Skarbnicy spotykają się zwykle na dwu- lub trzydniowych spotkaniach dwa razy do roku. Spotkania te, oprócz bardzo ważnej części merytorycznej, mają na celu integrować środowisko skarbników, by także poza zjazdami wspierali się  oni i pomagali sobie wzajemnie rozwiązywać bieżące problemy. Ten cel Forum Skarbników osiąga - zauważalna jest integracja środowiska. Zapraszamy wszystkich skarbników do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter