• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Najważniejsze Tematy Najlepsi Eksperci

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
SPÓŁKI SPÓŁEK KOMUNALNYCH. NOWE ZAGROŻENIE DLA SMORZĄDÓW
Gospodarka komunalna
W polskim porządku prawnym nie istnieje forma spółki komunalnej. Za taką zwykło się uważać przedsiębiorstwo, którego majątek…
PEŁNY I UPROSZCZONY PLAN URZĄDZANIA LASU – ASPEKTY PRAKTYCZNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo leśne jest ważną częścią prawa administracyjnego. W istotny sposób reguluje m.in. sytuację prawną właścicieli gruntów…
MIEJSKI PROGRAM DLA EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA. PRZYKŁADY PODEJŚCIA DO SHARING ECONOMY W MIASTACH
URBANISTYKA
Współpraca, współdzielenie zasobów, transfer wiedzy i zasobów, otwartość na innowacje i technologie 4.0 są…
SAMORZĄD LOKALNY W REPUBLICE SŁOWENII
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Samorząd lokalny w Republice Słowenii należy do instytucji ustrojowych o długiej tradycji, sięgającej jeszcze czasów Monarchii…
REFERENDUM I WYBORY Z 2023 R. W POLSCE. PROBLEMY PRAWNE I KONTEKST POLITYCZNY
Aktualne
Za nami wybory do Sejmu, Senatu i referendum. Wszystkie te trzy rodzaje głosowań powszechnych cieszyły się stosunkowo wysokim zainteresowaniem…
INNOWACJE DELIBERATYWNE JAKO ZASILENIE LOKALNEJ DEMOKRACJI: PRZYKŁADY PANELI OBYWATELSKICH Z POLSKI
Rozwój lokalny
Choć panele obywatelskie w Polsce są nowością, to pierwsze doświadczenia samorządy miejskie mają już za sobą. Trzykrotnie wykorzystano tę…

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną
Kultura
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od…
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…