• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Najważniejsze Tematy Najlepsi Eksperci

Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń
Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku
Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące – aktualne zagadnienia i praktyczne stosowanie przepisów. Co dalej z KSeF?
Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację oraz ich inwentaryzacja w jsfp
Jak skutecznie „likwidować” należności cywilnoprawne w jst? Alternatywy dla zapłaty zaległości. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych. Ugoda i stosowanie ulg w spłacie
Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasad wyodrębniania obiektów inwentarzowych dla wydziałów finansowo księgowych i inwestycji
Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jsfp, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz koszty upomnienia. Zmiany w przepisach prawa, aktualne orzecznictwo i stanowiska RIO
Kasa zapomogowo – pożyczkowa. Aktualne problemy w 2024 roku
Rozliczanie VAT od sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Podstawowe kwestie związane z prawidłowym fakturowaniem

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Sekretarze: potrzebne są zmiany w prawie wyborczym!
WYBORY SAMORZĄDOWE
Znamy stanowisko Krajowej Rady Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im.…
100 lat temu urodził się prof. Jerzy Regulski
Rozwój lokalny
9 lipca 1924 r. w podwarszawskim Zarybiu urodził prof. Jerzy Regulski. Jeden z „ojców założycieli” polskiego samorządu…
Czy czas na zmiany w samorządowym prawie wyborczym?
PRAWO KONSTYTUCYJNE
Od ostatnich poważniejszych zmian w prawie wyborczym minie w tym roku 6 lat. Część instytucji prawnych funkcjonujących w tym obszarze…
Radny nie skorzysta z mienia komunalnego
RADNI
Mandat radnego, to nie tylko prawa. To także obowiązki i ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest zakaz wykorzystywania mienia…
EZD RP szansą na cyfrową rewolucję w urzędzie
SPRAWNY URZĄD
W 2024 r. zarządzanie obiegiem dokumentacji w urzędzie wciąż może wywoływać problemy. Ich rozwiązaniem może być wdrożenie systemu EZD RP…
Czas uchwalania absolutoriów i wotów zaufania
RADNI
Do końca czerwca rady i sejmiki muszą podjąć uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium. W tym roku nowi radni będą oceniać…
Ustawa o sygnalistach – jakie obowiązki dla samorządów?
SPRAWNY URZĄD
23 maja Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Jej wejście w życie będzie wiązało się z nowymi obowiązkami dla samorządu…
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
Polecamy
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto upamiętniające pierwsze wybory do rad gmin. W 2023 r. warto poświęcić czas na refleksję na temat…
Czas powoływania komisji rad i sejmików
RADNI
Na I sesji nowo wybrani radni mają obowiązek wybrać przewodniczącego rady lub sejmiku, oraz jego zastępców. Zazwyczaj na II sesji…
Przygotuj się na nadchodzące wybory
WYBORY SAMORZĄDOWE
Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest…