Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych
Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, z uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej. Weryfikowanie zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c prawa bankowego
Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania 2020/2021 w praktyce
Uchwały podatkowe na 2021 rok. Zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych; wyroki NSA i WSA, wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawach uchwał podatkowych
Przygotowanie do zamknięcia roku 2020 z podatkiem VAT w jednostkach budżetowych
Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty podatków i opłat lokalnych
Fundusz dróg samorządowych (z uwzględnieniem zmian), rządowy fundusz inwestycji lokalnych (RFIL) oraz środki z innych źródeł w inwestycjach jednostki samorządu terytorialnego
Egzekucja administracyjna podatków i niepodatkowych należności budżetowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w dobie Covid – 19. Jaki wpływ na egzekucję miały kolejne tarcze antykryzysowe?
Należności w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji
Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.