Katalog Szkoleń
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń
Odsetki od 40/70/100 euro oraz odsetki za 2020 rok po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z COVID-19, innych aktów prawnych i wyroku trybunału sprawiedliwości
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2021 roku. Nowości i bieżące problemy
Inwentaryzacja w JSFP w dobie pandemii koronawirusa
Podatek VAT dla początkujących. Podatek należny i naliczony, zasady rozliczania z uwzględnieniem aktualnych przepisów
Schematy podatkowe w JST. Prawidłowe raportowanie, zakres i terminy. Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19.
Księgowość podatków lokalnych i innych należności publicznoprawnych w dobie Covid-19. Likwidacja nadpłat i zaległości z uwzględnieniem ostatnich zmian w egzekucji administracyjnej
Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych
Należności i zobowiązania VAT, przypis, odpis, moment powstania należności oraz zobowiązania, moment ujęcia w księgach rachunkowych oraz w ewidencji VAT, najczęściej popełniane błędy w ewidencji oraz w sprawozdaniach RB-27S

Komentarze i opinie

Zobacz więcej komentarzy

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.