ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

tel. 725 302 316, fax 91 487 85 22

e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl