• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Robert Żarkowski

Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie

robert.zarkowski@frdl.org.pl