• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fora

Wiele lat doświadczenia utwierdziło nas w przekonaniu, że zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej i pojawiające się przed nią nowe wyzwania wymagają ciągłej profesjonalizacji oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych. Dlatego też Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie wspiera funkcjonowanie już istniejących oraz inspiruje do powstania nowych forów branżowych.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań jest pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego.