• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Oferujemy organizację szerokiego wachlarza szkoleń na zamówienie. Zapraszamy do wybrania tematyki szkolenia z zakresu poniżej lub o kontakt mailowy z zapytaniem o możliwość organizacji szkolenia z innej interesującej Państwa tematyki.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line.

Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne?
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenia przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.
Cena szkolenia stacjonarnego jest każdorazowo wyceniania przez koordynatora uwzględniająca wielkość grupy i dobór trenera, koszty dojazdu. Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub głośniki.

Cena obejmuje:
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera,
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
• Konsultacje poszkoleniowe.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elżbieta Silny
Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313

Szkolenia zamknięte

SZKOLENIA DLA RADNYCH

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWNY, DOSTĘPNY URZĄD

OŚWIATA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM2

SYGNALIŚCI, ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

SZKOLENIA VOD DLA RADNYCH

Pliki do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia
Plik: zamowienie_szkolenia_2020.pdf
Rozmiar pliku: 341,1 KB
pobierz plik

Kontakt

Elżbieta Silny

Koordynator ds. Szkoleń i Forów

tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl