Sprawozdawczość za II kwartał 2020 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Miejsce
Internet
Termin
18 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
250 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Zajęcia mają pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
  • Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach, wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
  • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
  • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
  • Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
 3. Pytania.
zwiń
rozwiń
Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Cena:
250 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 15 czerwca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!