Projekty w latach 2000-2009

SZPAN - Szkolne Programy Aktywności i Nauki (2009-2011)

Partnerstwo dla Natury 2000 w województwie zachodniopomorskim (2009-2010)

Międzynarodowe partnerstwo na rzecz przejrzystej Ukrainy (2009)

Białorusko-Polska Akademia Wiejskiego Lidera (2009)

Młodzi Białorusini, demokracja i Partnerstwo Wschodnie (2009)

ZAN-Zachodniopomorska Akademia Nauczyciela (2008-2010)

Przejrzysta Ukraina. Budowanie efektywnej i etycznej samorządności na Ukrainie (2008)

Europejska Akademia Sołtysa (2008)

Szkoła Równych Szans (2007-2008)

Szkolenia generalne dla korpusu służby cywilnej (2007)

Przejrzysta Ukraina - liderzy dla etycznego samorządu (2007)

Przejrzysta Polska (2006-2007)

Bank Dobrych Praktyk (2006)

Jak zdobyć i zatrzymać 1% podatku w województwie zachodniopomorskim? (2006)

Przejrzyście, etycznie i skutecznie. Rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie (2006)

Turystyka regionalna - szansa rozwoju lokalnego na Białorusi. Szkolenia dla działaczy lokalnych (2006)

Strategia dla Pojezierza - zintegrowanie obszarów wiejskich dziewięciu gmin z południa województwa zachodniopomorskiego (2005-2006)

Budzenie społeczeństwa obywatelskiego przez działania krajoznawcze na Białorusi (2005)

Zachodniopomorskie Organizacje pozarządowe opiniują Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 (2005)

Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym (2004-2007)

Nauczyciele i rodzice solidarni dla rozwoju białoruskiej edukacji (2004-2005)

Absolwent - przedsiębiorca w zjednoczonej Europie (2004)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego (2004)

Partnerstwo dla III sektora (2003-05)

Planowanie rozwoju lokalnego w czterech powiatach (2003-2005)

Wyprawy na historyczne Pomorze (2003-2004)

Sołtys w Europie (2003-2004)

Nauczyciele i uczniowie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2003)

Wsparcie organizacyjne dla Regionalnej Agendy 21 dla Zalewu Szczecińskiego (2003)

Samorząd uczniowski w ukraińskich szkołach (2003)

Łącznicy – specjaliści regionalni ds. funduszy europejskich (2002-2005)

"BUSZUJĄCY NA RYNKU". Aktywny Polak w Europie - młodzieżowe warsztaty przedsiębiorczości (2002-2003)

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2002)

Nauczyciele wiejscy - partnerstwo z Niemcami (2002)

Program aktywizacji obszarów wiejskich - Program pilotażowy (2002)

Szczecin - Czerkasy: współpraca ośrodków szkoleniowych (2002)

Współpraca obywatelska i samorządowa Polaków i ukrainców (2001-2002)

Przez edukację - do społeczeństwa obywatelskiego (2001 - 2002)

Młoda Europa (2001)

Młodzi liderzy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (2000-2001)

Obrona praw jednostki - Studenckie Biuro Pomocy Prawnej (2000 - 2001)

Ograniczanie patologii wśród dzieci i młodzieży środowisk postpegeerowskich (2000)

Nauczyciel Przyjaciel. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli wiejskich (2000)

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter