NOWY KATALOG SZKOLEŃ ONLINE - CZERWIEC 2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową online przygotowaną przez zespół ekspertów FRDL na miesiąc czerwiec 2020 r.

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.