Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Omówienie regulacji wynikających z ustawy z 20.07.2018 O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego […] oraz niektórych innych ustaw

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Koszalin. Środkowopomorska Rada NOT, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia: 420/4.11.2019 zł

Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Szczecin, Centrum Szkoleniowe, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 397/440 zł

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 377/420 zł

Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2019 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Koszalin, Środkowopomorska Rada NOT, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia: 387/430 zł

Publiczny transport zbiorowy – już czas!

Data: 2019-11-19
Miejsce szkolenia: Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia: 397/440 zł

Aktualności

Zgłoszenia na Forum Skarbników 20.11.


Szanowni Państwo,

ze względu na istotne zobowiązania Skarbników zbiegające się z okresem rekrutacji na najbliższe spotkania Forum, zgłoszenia na Forum Skarbników 20 listopada br. przyjmiemy nawet dnia 18 listopada.


FORUM KADR WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


ZAPRASZAMY NA :
FORUM KARD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO,
które odbędzie się w Szczecinie w hotelu Novotel ul. 3 maja 31, w dniu 12 grudnia 2019 r.


Awaria formularzy elektronicznych!


Z powodu ostatniej awarii automatycznego systemu zgłoszeń uprzejmie prosimy o NIEKORZYSTANIE z elektronicznych formularzy zgłoszeniowych!

Nawet jeżeli po Państwa stronie formularz wydaje się poprawnie wypełniony i przesłany, nie daje to gwarancji, że zgłoszenie dotarło na naszą skrzynkę. Dlatego prosimy o przesyłanie tradycyjnych kart zgłoszeniowych na adres centrum@frdl.szczecin.pl lub nr fax 91 487 85 22.


Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter