Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie zaprasza studentów chętnych do odbycia praktyk zawodowych.

Oferujemy podstawowy zestaw umiejętności uzupełniających studia wyższe na kierunkach z zakresu nauk społecznych o wysoko cenione praktyczne umiejętności:

  • uzupełnienie zdobytej wiedzy o rozwiązania w funkcjonowaniu administracji publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • bliższe poznanie rodzajów, obowiązków i zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych z obszaru ustawowych zadań administracji publicznej;
  • praktyczne wdrożenie w podstawy pracy na rynku szkoleniowym ze specyficznym klientem, jakim jest jednostka administracyjna;
  • poznanie zapotrzebowania na szkolenia merytoryczne w zachodniopomorskiej administracji publicznej;
  • poznanie kulis pracy w organizacji pozarządowej oraz współpracy na linii organizacja pozarządowa-administracja publiczna;
  • zaznajomienie z podstawami działalności statutowej FRDL, takiej jak m.in. prowadzenie forów samorządowych, doradztwa, badań społecznych;
  • zdobycie podstawowego pakietu umiejętności w pracy biurowej oraz w zarządzaniu relacjami z klientem.

Praktyczne doświadczenie, zwłaszcza w dziedzinie bezpośrednio związanej z kierunkiem studiów, stanowi ogromny atut dla potencjalnych pracodawców i znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia tuż po ukończeniu studiów wyższych lub jeszcze w trakcie studiów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem FRDL Szczecin:

tel. 725 302 316, 725 302 319

e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl