W erze cyfryzacji, informacje stały się jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji, a instytucje publiczne nie są wyjątkiem. Dlatego właśnie istnieje pilna potrzeba, aby kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego (JST) była odpowiednio przeszkolona i świadoma zagrożeń związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych.


W celu zapewnienia kompleksowej wiedzy oraz skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przygotowała kompleksowe szkolenie (kompendium), które stanowi cenne źródło informacji dla kadry zarządzającej JST. Kompendium jest skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi w instytucjach publicznych, a także do pracowników IT oraz innych specjalistów, którzy biorą udział w procesie zapewniania bezpieczeństwa informacji.

Czym dokładnie jest bezpieczeństwo informacji w kontekście JST? To zestaw działań mających na celu ochronę poufności, integralności i dostępności danych przechowywanych i przetwarzanych przez instytucje publiczne. Jest to niezwykle istotne, ponieważ JST przechowują i przetwarzają dane osobowe obywateli, a także ważne informacje związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

W kontekście cyberbezpieczeństwa, kompendium FRDL skupia się na identyfikowaniu, zarządzaniu i minimalizowaniu ryzyka związanego z atakami hakerskimi, phishingiem i innymi zagrożeniami związanymi z sieciami informatycznymi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ataki cybernetyczne mogą prowadzić do wycieku poufnych danych, dezinformacji lub paraliżu działania instytucji publicznych.

Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo to proces ciągły. Zagrożenia i technologie zmieniają się dynamicznie, dlatego kadra zarządzająca JST musi być na bieżąco informowana i gotowa do podejmowania działań zapobiegawczych. Kompendium FRDL zawiera praktyczne wskazówki, procedury oraz studia przypadków, które pomagają zrozumieć specyfikę zagrożeń i skutecznie nimi zarządzać.

Podsumowując, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo to nieodłączna część zarządzania instytucjami publicznymi. Dzięki kompendium przygotowanemu przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, kadra zarządzająca JST ma dostęp do cennej wiedzy i narzędzi, które pomagają w skutecznym zapewnieniu ochrony danych i infrastruktury informatycznej. To krok w kierunku bardziej odpornego i bezpiecznego sektora publicznego, który służy obywatelom na co dzień.

Więcej informacji o naszym szkoleniu zamkniętym z cyberbezpieczeństwa - Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w instytucji publicznej. Kompendium wiedzy kadry zarządzającej jst

Polecamy również następujące szkolenia zamknięte:

W naszej ofercie znajduje się również szkolenie otwarte: Cyber-zagrożenia wymierzone w administrację publiczną – czyli jak bronić się przed atakami hakerskimi i jak na nie reagować (teoria i warsztaty praktyczne), które odbędzie się 25 października