VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się w dniach 6-7 września w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Organizowany corocznie Kongres jest najważniejszym spotkaniem Sekretarzy JST z całej Polski. Jak co roku, wydarzenie zgromadzi Sekretarzy, pracowników administracji samorządowej oraz ekspertów z całej Polski. Kongres Sekretarzy to wyjątkowa okazja do zdobycia nowych umiejętności, poznania najlepszych praktyk i nawiązania kontaktów z Sekretarzami z różnych regionów. Tegoroczny Kongres Sekretarzy poświęcony będzie wyzwaniom i nowym możliwościom stojącym w najbliższej przyszłości przed Sekretarzami i pracownikami administracyjnymi w JST. Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom i wyzwań związanych z sytuacją społeczną. Chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania współpracy i zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

Podczas Kongresu będziemy poruszać najważniejsze tematy z obszarów: zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami rządowymi. Z pewnością nie zabraknie również takich tematów jak, zarządzanie projektami, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, polityka kadrowa, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. W Programie, jak zwykle, znajdą się liczne sesje plenarne, w tym wystąpienia ekspertów, warsztaty i dyskusje, podczas których prelegenci przedstawią swoje najnowsze spostrzeżenia. Tematyka Kongresu zawsze tworzona jest we współpracy z samymi Sekretarzami, jak i z licznymi partnerami instytucjonalnymi. Oprócz Sekretarzy i ekspertów w Kongresie biorą też udział przedstawiciele najważniejszych państwowych instytucji z punktu widzenia organizacji pracy urzędów. W ramach dzielenia się dobrymi rozwiązaniami prezentowane będą doświadczenia urzędów wdrażających certyfikat Europejskiego Znaku Jakości i Zarządzania Rady Europy a także rekomendowane przez sekretarzy innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji urzędu i obsługi klienta w ramach konkursu - Sekrety Zarządzania.

 – Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli zgromadzić w jednym miejscu tylu profesjonalistów z całego kraju. Jak co roku, będą oni dzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami Kongresu. Nasze wydarzenie to cenna okazja do budowania sieci zawodowej, zdobywania nowych umiejętności oraz szansa na rozmowę o przyszłości polskiego samorządu z tymi, którzy ten samorząd tworzą. – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Poprzednia edycja Kongresu zgromadziła 400 uczestników: Sekretarzy i innych przedstawicieli JST z całego kraju, ekspertów, pracowników administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. W ubiegłym roku na Kongresie gościliśmy m.in. Pawła Szefernakera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Waldemara Budę – Ministra rozwoju i technologii, Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz m.in. Prezydium Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy m.in. od: Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i międzynarodowej organizacji ICMA Europe. Partnerami Merytorycznymi Kongresu były: Urząd Zamówień Publicznych, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Główny Urząd Statystyczny, Najwyższa Izby Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy i UODO, a wysokiej rangi przedstawiciele tych instytucji brali również udział w naszym wydarzeniu. O skali Kongresu świadczy również fakt, iż otrzymaliśmy w sumie ponad 60 patronatów od instytucji ogólnopolskich i regionalnych. Konferencję relacjonowali przedstawiciele najważniejszych mediów branżowych (m.in. Portal Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji, PAP Samorząd) oraz regionalnych. W ubiegłym roku uczestnicy Kongresu - prawie 400 osób, przede wszystkim Sekretarze JST - mogli wysłuchać łącznie prawie 40 ekspertów, którzy wzięli udział w 20 panelach, dyskusjach i debatach. Liczymy na to, że tegoroczne wydarzenie zakończy się równie spektakularnym sukcesem. 

Już dziś zachęcamy Państwa do współpracy przy tegorocznym Kongresie! Więcej informacji już wkrótce na stronie: www.kongressekretarzy.pl