Decyzją Kapituły Główna Nagroda w Konkursie Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej trafiła do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Uczestnicy VII Krajowy Kongres Sekretarzy mogli zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami podczas kongresowej prezentacji.

Doceniliśmy Program Ocena pracownika - metamorfoza wypowiedzi w dialog. Wyróżnieniem uhonorowaliśmy też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za program Doskonalenie w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Główną nagrodą w Konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez FRDL.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. 

Kryteria wg których Kapituła Konkursu oceniała przysłane zgłoszenia:

  • Innowacyjność - podejścia do rozwiązania problemów i wyboru wdrożonych rozwiązań,
  • Uniwersalność - czyli możliwość wdrożenia danego rozwiązania w innych urzędach,
  • Zasięg oddziaływania - liczba pracowników/klientów, którzy skorzystali i potencjalnie będą mogli skorzystać w przyszłości na wdrożeniu rozwiązaniu,
  • Mierzalność efektów - jaką zmianę wywołał wdrożony projekt, jak określono i zrealizowano wskaźniki efektywności,
  • Dopasowanie do potrzeb jednostki/klienta - czy projekt był odpowiedzią na wcześniej prowadzone badania i analizy lub zgłaszane wnioski, w jakim zakresie jego przygotowanie i wdrożenie odbywało się z udziałem grup interesariuszy (klienci, pracownicy), na ile przedsięwzięcie było komplementarne z innymi działaniami urzędu.

Już wkrótce zaprezentujemy szczegóły nagrodzonych rozwiązań

Więcej o konkursie

Partnerem akcji jest Wolters Kluwer Polska.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!