Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane wszystkim Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski. Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Niezwykła przestrzeń i płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Udział w wyjątkowym wydarzeniu opartym na partnerskich relacjach budowanych w ramach działających Forów Sekretarzy przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Tegoroczny Kongres odbędzie się 6-7 września w Warszawie.


W programie m.in.:

DZIEŃ I

 • Wręczenie statuetek w ramach III edycji programu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence, ELoGE).
 • Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym. Debata w gronie ekspertów i sekretarzy.
 • Elektronizacja usług w administracji publicznej.
 • EZD – kierunki zmian w zakresie obiegu korespondencji elektronicznej i sposobów jej przechowywania
 • Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Świadczenia pracownicze – czy to narzędzia motywujące w JST?
 • Współpraca pomiędzy instytucjami, samorządami, związkami.
 • Ochrona danych osobowych. Stan aktualny. Największe wyzwania i kierunek zmian. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, związków samorządowych i sekretarzy
 • Kiedy i dlaczego audyty mają być skutecznym narzędziem zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Cyberbezpieczeństwo. Najważniejsze elementy zarządzania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Czego samorządy nie wiedzą.
 • Finansowanie, źródła finansowania innowacyjnych projektów w ramach środków zewnętrznych krajowych i europejskich. Gdzie szukać inspiracji do rozwoju usług świadczonych w administracji?

DZIEŃ II

 • Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i sekretarzy.
 • Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST. Czy i jak pracodawca samorządowy kompleksowo wspiera pracowników w świadomym, dobrowolnym i bezpłatnym świadczeniu wolontariatu na rzecz potrzebujących? Czy dzisiaj możemy już mówić o społecznie zaangażowanym pracodawcy samorządowym, jak i gdzie? Dobre praktyki pracodawców samorządowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza.
 • Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.
 • Dostępność w administracji samorządowej. Najważniejsze wnioski z wdrożonych przepisów, kierunki zmian i propozycje dotyczące realności rozwiązań w zakresie dostępności w JST.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:
www.kongressekretarzy.pl