6 i 7 września w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego – najważniejszego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom JST z całej Polski.


Tradycyjnie tegoroczne wydarzenie przyciąga uwagę Sekretarzy, pracowników administracji samorządowej oraz ekspertów z różnych regionów Polski. Kolejny już Kongres Sekretarzy stanowi wyjątkową szansę dla uczestników na rozwijanie nowych umiejętności, poznawanie najlepszych praktyk oraz budowanie relacji z Sekretarzami z różnych części kraju. Tegoroczna edycja Kongresu skupi się na analizie wyzwań i nowych perspektyw, które stoją przed Sekretarzami oraz pracownikami administracyjnymi JST w nadchodzącej przyszłości.

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu będzie informacja o konkursie grantowym „Cyberbezpieczny samorząd”. To inicjatywa przygotowana we współpracy z ekspertami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym. Jego celem jest promowanie działań związanych z wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa w strukturach jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie w formie grantu do 800 tysięcy złotych. Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach cyfrowych w samorządzie m.in. o: elektronicznych dokumentach, bezpieczeństwie informacji, czy sztucznej inteligencji. Wspierać nas będą wybitni eksperci oraz innowacyjne firmy z branży IT.

Podczas licznych dyskusji kongresowych poszukiwać będziemy odpowiedzi, sugestii oraz innowacyjnych rozwiązań, które pomogą sprostać narastającym wyzwaniom w obliczu ograniczonych zasobów finansowych i trudności społecznych. Współpraca pomiędzy różnymi samorządami będzie kluczowym elementem osiągnięcia zrównoważonej polityki finansowej i efektywnego zarządzania w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Obecnie samorządowi stawiane są przed niełatwymi wyzwaniami, a przeprowadzane zmiany są nie tylko niezbędne, ale i konieczne, aby dostosować się do zmian prawnych, nowych wymogów i potrzeb mieszkańców.

W programie wydarzenia m.in.:

  • Debata ekspertów i sekretarzy: Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym.
  • Elektronizacja usług w administracji publicznej.
  • Panel dyskusyjny na temat praw pracowniczych, w tym pracy zdalnej oraz dyrektywy work-life balance.
  • Współpraca pomiędzy instytucjami, samorządami i związkami.
  • Ochrona danych osobowych - wyzwania i kierunek zmian.
  • Dyskusja o udostępnianiu informacji publicznych oraz propozycje zmian w ustawie.
  • Wolontariat pracowniczy jako forma społecznego zaangażowania pracowników zatrudnionych w JST.
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań Sekretarza.
  • Organizacja i przeprowadzanie wyborów po zmianach w kodeksie wyborczym.
  • Dostępność w administracji samorządowej - wnioski z wdrożonych przepisów i kierunki zmian.

W trakcie trwania Kongresu poznamy samorządy, które otrzymają Europejski Znak Jakości Zarządzania ELoGE. Program obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy. Nagrodzimy również Laureatów Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z Kongresu!

Poznaj PROGRAM wydarzenia

Partnerzy:

Honorowy Partner Merytoryczny: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Partner Międzynarodowy: Rada Europy. Partnerzy Merytoryczni: Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, NASK, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, GUS, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Partnerzy Biznesowi: Kancelaria Ziemski & Partners, C.H. Beck, Wolters Kluwer, Rekord Systemy Informatyczne, MWC Voting Solutions i eSesja, narzędzie Asystent, Comarch, Nefeni i Radni.info, BonaSoft, Typly Mail oraz My8.pl. Partnerzy Środowiskowi: Polskie Regiony, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich. Partnerzy Środowiskowi Regionalni: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Samorząd Województwa Podkarpackiego. Partnerzy medialni: PAP Samorząd, Forum Samorządowe, Gazeta Samorządu i Administracji, Dziennik Warto Wiedzieć, Portal Samorządowy, Prawo dla Samorządu, SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy, Rynek Inwestycji, Wspólnota, Portal FK, Serwis RB, wnp.pl. Partnerzy medialni regionalni: TVP3 Łódź, TVP3 Kraków, Radio Łódź, Laskonline, Nasztomaszów.pl, Infoskierniewice.pl, Kocham Wieluń, gpr24.pl, Obiektywna!, Radio Fama, Radomsko24.pl, Gostynin24, Gmina Ozorków, Bogoria, Nasza Gmina Zduńska Wola, KochamRawe.pl, GłosRawy.pl, Projekt Błonie oraz Express Sochaczewski.

Więcej informacji:
www.kongressekretarzy.pl