22 września odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące efekty pracy wdrażanego Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W tym roku spotkanie odbywa się w Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej POST w Rzeszowie.

Podczas podsumowującego spotkania zaplanowano również wizytę w wybranych organizacjach pozarządowych realizujących ciekawe projekty z Programu AOFR.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partnerzy).

Naszym celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Dziękujemy serdecznie za przybycie Przedstawicielom z Biura Mechanizmów Finansowych oraz Przedstawicielom z Ambasada Norwegii w Polsce! 

#EEAGrants #norwegianembassy #AktywniObywatele #norwaygrants